Klaster organske poljoprivrede SemberijaOrganic - Osnivači

 

Boško Radić, poljoprivredni proizvođač, Bijeljina,
tel. 387-65/482 275

Prof. dr Budimir Stakić, Direktor Instituta NIPEKS, SPU Univerzitet, Bijeljina, Pavlovića put 75,
tel. 387-55/231-157

Miroslav Jović, dipl. ecc. JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske Pale, Filijala Bijeljina,
tel. 387-055/226 855

D.O.O Stefana Dečanskog 281, 76 300 Bijeljina, Direktor Krsto Stojanović
tel. 387-55/240-800

D.O.O Stefana Dečanoskog 193, 76 3oo, Bijeljina, Direktor Vjekoslav Čuturić,
tel. 387-55/228-666

D.O.O Centar za ispitivanje namirnica, Dejan Bosančić, spec. dr veterine Zmaja od Noćaja 11,11 000 Beograd, tel. 011/2626-241

   

V.M. EXPORTER D.O.O. Nikole Pašića 2,11 306, Beograd-Grocka, Mr. Milan Vlašković,
tel. 381-62/212 001

 

 

Pridruženi članovi

 

 

„SARAJEVOINVEST“ d.o.o. Karađorđeva br. 3 71420 PALE
JIB 4400566290009
Direktor Miloš Krajišnik
Tel. 387 57 226-562

POLJOPRIVREDNO GAZDINSTVO „PORODICA ĆULUM“
Banjalučka 71 21410 FUTOG
Zastupnik Radivoj Ćulum
Tel. 381 21 299 18 62

Prof. dr Zoran Stanimirović
Šef Katedre za bilologiju Fakulteta veterinarske medicine, Univerziteta u Beogradu, Bulevar Oslobođenja 18 11 000 BEOGRAD Tel. 381 63 391 581

 

ZANATSKA RADNJA „ PRIRODNO“ Ljeljenča br. 64 76300 Bijeljina, RS BiH Zastupnik Nikolina Sjerić
Tel. 387 55 377 389 i 387 65 830 493

PORODIČNO POLJOPRIVREDNO GAZDINSTVO „ MILORAD VUKOVIĆ“ Trnjaci br. 7 76310 TRNJACI, RS BiH PIB 4100411060003
Zastupnik Ljuba Vuković
Tel 387 65 830 693

Agencija za MSP UGRA,
Trg D.Mihajlovića 4, 76330 Ugljevik
JIB: 4402742860006,
zastupnik direktor Jovičić Milorad
Tel. 387/55/772-237

NVO „Eko-Leonardo“,
Priboj bb 75249, Lopare,
JIB 4402306450005,
Zastupnik Boško Nikolić
Tel. 387/65/538-494
E-mail ekoleonardo@hotmail.com

Miljanić Bojan,
Prote Mateje 64 11000 Beograd
Tel. 381/63/223-829

Antić Milenko, Dijelovi
Uzgajivač povrća
Tel. 387/65/058-791

 

Željko Đurđević,
Glavna 19 76313 Brodac
Tel. 387/66/770-968

Doc. dr Todorović Ljubiša
Profesor univerziteta
Popovi 88
Tel. 387/65/581-356

Miroslav Ivković,
Majevičkih brigada 20/21 Novi Dvorovi Tel. 387/65/812-804

 

Marko Marković, polj. proizvođač
Glavna 31, 76313 Brodac
Tel. 387/65/735-672

„Žitopromet“ a.d.
D. Tucovića 195, Bijeljina,
JIB 400316770005,
pravni zastupnik Tomislav Tomić
Osoba za kontak D. Krstanović
Tel. 065/640-097 dkrstanovic@zitoprometbn.com

Udruženje pčelara „Zlatna košnica“ Lopare Mob. 066 /352-642 i 065/828 953
Pravni zastupnik Marko Jović,
JIB 4403743020008
Mat. Broj 11118569

   

Udruženje pčelara „Majevička košnica“ Ugljevik,
Tel. 055/772-222 i 066/225-814
Pravni zastupnik Krsto Simić 060/400-02-92
Osoba za kontakt Zdravko Simić
JIB 4402977150006

Blačić Borka, Lopare
JMBG 2310968188891
mob. Tel. 065/691-131
Kućna radinost

Rade Jovičević, glavna 97 Trnjaci
proizvođač bijeljinskog kupusa
JMBG 02089644180865
Mob. 065-175- 558
Inicijator osnivanja Udruženja proizvođača i prerađivača slatkog i kiselog kupusa „BIJELJINSKI KUPUS“, Bijeljina, sa ciljem pribavljanja sertifikata organskog proizvoda sa oznakom geografskog porijekla
.

Upravni odbor

 

Budimir Stakić

Prof. dr Budimir Stakić, Predsjednik UO, Direktor Instituta NIPEKS SPU Univerzitet, Bijeljina

Doc. dr Anto Gajić, dipl. inž. maš. - Član - Koordinator za investicije RiTE Ugljevik, Predsjednik Područne Privredne komore Bijeljina, prof. na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu

Dr Dragan Zarić – Član - Ministarrstvo poljorivrede, šumarstava i vodoprivrede Republike Srpske, Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, Rukovodilac područne jedinice Bijeljina

Miroslav Jović, dipl. ekonomista -Član-Javna ustanova Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, Koordinator informacionog sistema i kontrolor evidencija u Filijali Bijeljina

Dejan Savić, dipl. pravnik - Član-Načelnik odjeljenja za privredu Grada Bijeljina

Dejan Bosančić spec. dr. vet. - Član - Centar za ispitivanje namernica d.o.o., Zmaja od noćaja 11, Beograd
Tel: 069/8268320

   

Boško Radić-Član - Poljoprivredni proizvođač, Bijeljina

   

Statut Klastera organske poljoprivrede SemberijaOrganic možete pogledati ovde.